Close

Piano in the Sky – 6. online produkcija

“Piano in the Sky 6” održan je 4. ožujka 2021. godine u 19 sati na zoom platformi, a zahvaljujući digitalnoj tehnologiji povezao je učenike klavira i čak tri škole iz regije: Glazbenu školu Vatroslava Lisinskog iz Bjelovara, Glazbenu školu u Varaždinu i Područni glazbeni odjel pri OŠ M. P. Katančića iz Valpova. Mentorice učenicima bile su nastavnice: Svetlana Relić, prof. mentor, Lea Šantek, prof. savjetnik, Helena Herman, mag. mus. i Tihana Ivanković, prof. savjetnik.
Iz Glazbene škole Vatroslava Lisinskog sudjelovali su učenici Ana Volf, 1.o., Lovro Damjanić, 3.o., Maja Matuš, 3.o., Mia Unger, 3.o., Gita Lovrić, 4.o., Tea Holi, 4.s. i Roman Mihalić, 4.s. iz razreda nastavnice Svetlane Relić, prof. mentor., iz Glazbene škole u Varaždinu sudjelovali su učenici Janko Lazar, 1.o., Ana Đidara, 2.o., Matija Sajko, 2.o., Marko Maček, 2.o., Matej Ratković, 3.o. i Hana Široki, 1.s., iz razreda Lee Šantek, prof. savjetnik, te učenici Jelena Kolačko, 1.o., Iva Zagorec, 1.o., Mihaela Hranj, 2.o., Jana Križmarić, 2.o., Kaja Odak, 2.o. i Manuela Hranj, 5.o. iz razreda nastavnice Helene Herman, mag. mus., a iz Područnog glazbenog odjela pri OŠ M. P. Katančića iz Valpova sudjelovao je učenik Tin Mijatov, 6.o. iz razreda nastavnice Tihane Ivanković, prof. savjetnik.

Piano in the sky Zoom produkcija 04.03. program