Close

Klavirtualnica

Dana 7. studenog održana je prva ovogodišnja klavirska radionica – “Klavirtualnica” na kojoj su učenici vježbali umijeće javnog nastupa.

Osim osiguravanja skladbi koje su pripremili za nastup, ujedno su ponovili i koncertni bonton tj. kako se prilazi klaviru, naklanja publici, odlazi od klavira, namješta visina stolca i notni stalak, započinje i završava skladba, komunicira s publikom i ponaša prije i nakon nastupa.

Sudjelovali su učenici: Sara Pozder, 1.o., Ozana Vusić, 1.o., Dora Šincek, 1.o. PO Ivanec, Sara Kos, 2.o., Filip Jaklin, 3.o., Janko Lazar, 3.o., Josip Ećimović, 1.s., Ivan Jalšovec, 1.s., Lucija Turk, 2.s., Petra Krajnik, 3.s., Lucija Čehok, 4.s., Hana Široki, 4.s. i nastavnici Mia Mihalić, mag. mus., Lea Šantek, prof. savjetnik i Predrag Šantek, prof. savjetnik.