Close

Klavirtualnica

U sklopu projekta “Klavirtualnice” – klavirske radionice 22. studenog 2021. godine u 18.30 sati u Glazbenoj školi u Varaždinu održan je javni sat učenika Glazbene škole u Varaždinu i njezinog Područnog odjela u Ivancu iz klasa nastavnica Lee Šantek, prof. savjetnik i Lane Bubaš, mag. mus. Uz podršku svih prisutnih učenici su imali priliku uvježbavati javni nastup uživo izvodeći pripremljene skladbe ne samo jednom nego čak i dvaput kako bi se što bolje pripremili za nastup na nadolazećoj odjelnoj Klavirskoj produkciji.

Nastupili su učenici:
Neva Kelemen, 1.o.
Stjepan Sever, 1.o.
Noa Ostojić, 1.o.
Filip Jaklin, 1.o.
Janko Lazar, 2.o.
Petra Muškardin, 2.o.
Matija Sajko, 3.o.
Matej Ratković, 4.o.

Klavirtualnica