Close

Koncert učeničkih radova

U srijedu, 22. svibnja 2019. godine u Maloj koncertnoj dvorani Glazbene škole u Varaždinu održana je produkcija učenika 3.B razreda srednje glazbene škole (i gosti) u klasi nastavnika polifonije Jurice Bažanta, mag. mus. pod nazivom “Koncert učeničkih radova”.

Svoje skladbe su predstavili:

Luka Ilčić
Matko Zlatić
Klara Petric
Simona Novak
Klara Benčić
Damjan Klemenčić
Borna Kosec
Marta Vuković
Karla Kukina Gradečak
Steven Vrbanec
Lara Podhraški
Filip Mikša
Petra Podhraški
Filip Šopar
Matija Pongračić
Petra Brezni
Eva Habek.