Close

Produkcija Područnog odjela u Cestici

U organizaciji Glazbene škole u Varaždinu i Općine cestica 21. lipnja 2021. održala se produkcija učenika Područnog odjela u Cestici. Na koncertu su nastupili Noa Knezoci, Ema Pajtak, Jakov Mikec, Dijana Rugan, Ana Rodeš, Gabrijela Kapljić, Dorotea Oković, Marta Borak i Martin Šinjur, kojima je ovo ujedno bio i prvi nastup. Na koncertu su im se pridružili i učenici iz Cestice koji pohađaju Glazbenu školu u Varaždinu – Lamia Knezoci, Ivan Furjan, David Lazar, Marjana Rukljić, Magdalena Tot i Karlo Lorbek.