Close

Razredna produkcija – 27. ožujka 2021.

Dana 27. ožujka u 11 sati u Maloj koncertnoj dvorani održana je Razredna produkcija – matineja učenika nastavnice Lee Šantek, prof. savjetnice, prva uživo i pred publikom ove školske godine. Uz podršku g. Srećka Tremuša na pozornici nastupili su:

Janko Lazar, 1.o.
Matija Sajko, 2.o.
Leda Cahunek, 3.o.
Adam Rendić, 3.o.
Matej Ratković, 3.o.
Ivan Juranko, 5.o.
Hana Široki, 1.s.
Lucija Čehok, 2.s.

Mlade pijaniste publika je nagradila velikim i oduševljenim pljeskom, a sreću na njihovim licima ni maske nisu mogle sakriti.