Close

Talentom do izvrsnosti – postajenje glazbenikom

Glazbena škola u Varaždinu od svog osnutka ima iznimno važnu ulogu ne samo kao obrazovna ustanova specijalizirana za poučavanje, usavršavanje i istraživanje glazbe, već kao i kulturno središte Varaždina i Varaždinske županije. Iako „kvalitetno obrazovanje“ nije jednostavan koncept, također je vrlo važno naglasiti vizionarsko vodstvo među svim ostalim pedagoškim aspektima. To implicira da upravo škola prepoznaje važnost izgradnje suradnje s istaknutim pojedincima (umjetnicima i znanstvenicima) i institucijama (udruge, škole, akademije, sveučilišta, kulturne institucije, kazališta, orkestri, itd.). Stoga je Glazbena škola u Varaždinu kontinuirano otvorena za sve različite načine suradnje – među pojedincima i na institucionalnoj razini. Za umjetničku školu kao što je varaždinska Glazbena škola suradnja na individualnoj razini pretpostavlja kontakte između rezidentnih nastavnika i njihovih kolega s različitih obrazovnih institucija i sveučilišta u zemlji i inozemstvu, kao i slobodnih umjetnika. Vrlo je važno poticati ove načine komunikacije jer mogu brže dovesti do zajedničkog cilja – veće šanse i mogućnosti za učenike. Tako se kao prioritet redovito postavlja očuvanje visokih standarda u redovnom obrazovanju i obogaćivanje cjelokupnog obrazovnog procesa različitim oblicima suradnje.
Usprkos pandemiji koja je na kratko odgodila planirane projekte, Glazbena škola u Varaždinu aplicirala je na natječaj Agencije za mobilnost i programe Europske unije s projektom pod nazivom “Talentom do izvrsnosti – postajanje glazbenikom”, koji je u konačnici i odobren od strane nacionalne agencije te će učenici viših razreda srednje glazbene škole biti u mogućnosti upoznati i sudjelovati u radu “School for Young Talent” koja djeluje u sklopu institucije “Royal Conservatoire The Hague” – Koninklijk Conservatorium u Nizozemskoj.

Najstariji nizozemski konzervatoriji Royal Conservatoire The Hague, od samog svog osnutka, 1826. godine teži ka povezivanju tradicije i inovativnosti u kulturi i obrazovanju, a uskoro ga očekuje i preseljenje u novoizgrađeni kulturni i obrazovni kompleks Den Haaga „Amare“ . Glazbeni je to institutu koji se desetljećima zalaže za najvišu kvalitetu u obrazovanju, na kojem su kao nastavnici zaposleni međunarodno poznati glazbenici, a gdje su tradicija i vještina jednako važni kao i eksperiment i inovacija. Konzervatorij obuhvaća sve stupnjeve obrazovanja, a za takvo ustrojstvo se kao institucija zalaže i Glazbena škola u Varaždinu.
Vjerujemo da će učenici Glazbene škole u Varaždinu ovom mobilnošću dobiti uvid u glazbeno obrazovanje neke druge zemlje, upoznati se s novom kulturom, tradicijom i jezikom, stvoriti nova prijateljstva, ali i steći nove vještine i kompetencije važne za njihov muzički, ali i osobni razvoj.