Close

Erasmus+ rang lista kandidata – nastavnici

U nastavku se nalazi rang lista kandidata za sudjelovanje u Erasmus+ KA1 projektu “Talentom do izvrsnosti – postajanje glazbenikom“. Narančasta boja označava 2 odabranih kandidata, a plavom bojom označen je 1 kandidat koji se nalazi na rezervnoj listi.
Rok za žalbu na odluku povjerenstva je 8 dana od objave rezultata na službenoj web stranici Škole. Žalbe se mogu dostaviti osobno u Tajništvo Glazbene škole u Varaždinu ili direktno na email – glazbenaskola190@gmail.com . Nakon što povjerenstvo primi dostavljene žalbe, o njima odlučuje Školski odbor, a odluka Školskog odbora je konačna.

Erasmus+ rang lista kandidata – nastavnici