Close

Mobilnost u Barceloni

Za vrijeme svog boravka na mobilnosti, učenici Glazbene škole u Varaždinu sudjelovali su na komornoj nastavi sa učenicima škole IEA Oriol Martorell, a također su sudjelovali na nastavi zbora, kao i svih orkestara škole.