Close

Poziv na sudjelovanje u mobilnosti Glazbene škole u Varaždinu

U sklopu Erasmus+ KA1 projekta Glazbenoj školi u Varaždinu odobrena je mobilnost za ukupno 12 učenika od 5. do 20. prosinca 2023. godine u Barceloni, u glazbenoj školi IEA Oriol Martorell.
Trošak puta i boravak učenika u inozemstvu bit će plaćeni iz sredstava projekta koji je financiran od strane EU. U sklopu mobilnosti učenika predviđeno je da uz njih u mobilnosti sudjeluje i dvoje nastavnika pratitelja.
Od svih zainteresiranih nastavnika koji žele sudjelovati u mobilnosti kao nastavnici pratitelji očekuje se da napišu motivacijsko pismo na engleskom jeziku i ispune prijavnicu za natječaj. Od nastavnika pratitelja očekuje se stručna i psihološka podrška učenicima za vrijeme mobilnosti.
Navedenu dokumentaciju potrebno je potpisati i skenirati te poslati projektnoj koordinatorici Sanji Buhin na e-mail adresu: glazbenaskola190@gmail.com
najkasnije do 19. lipnja 2023. godine.

Nakon toga, svi će prijavljeni biti obaviješteni o daljnjem tijeku natječaja.
Za sva dodatna pitanja vezana uz mobilnost, obratite se projektnoj koordinatorici Sanji Buhin.

Poziv na sudjelovanje u mobilnosti Glazbene škole u Varaždinu

Prijavnica za nastavnike