Close

Sastanak koordinatora Erasmus+ projekta

Za vrijeme trajanja mobilnosti u Španjolskoj, ravnatelj Glazbene škole u Varaždinu mr. sc. Davor Maračić i projektna koordinatorica Sanja Buhin održali su sastanke sa kolegama iz glazbene škole IEA Oriol Martorell, Alejandrom Pons Márquez i Mireiom de Martin Marty kako bi još jednom ocijenili sve aktivnosti koje su realizirane za vrijeme mobilnosti, ali su dobili i priliku steći uvid u djelovanje i obrazovni sustav glazbenih škola u Španjolskoj. Na održanom sastanku dogovorena je nova suradnja između ovih dviju glazbenih škola, suradnja koja će rezultirati zajedničkim koncertom učenika ovih dviju glazbenih škola, a koji će se održati početkom svibnja u Varaždinu.