Close

Obavijest o polaganju ispita – akceleracija

Učenici koji planiraju akcelerirati dužni su predati prijavnicu u periodu od 25.11. do 5.12.2022. poštom, mailom: administrator@glazbena.hr ili osobno u sobi 7 (referada).

Prijavnice predane nakon roka (nakon 5.12.2022.), kao i nepotpune prijavnice (bez potpisa nastavnika, roditelja ili sl.) neće se razmatrati.

2022. – Prijavnica_za_polaganje_ispita-akceleracija