Close

Odluka o organizaciji nastave od 01. ožujka 2021.

PREDŠKOLSKI PROGRAMI

Od 1. ožujka 2021. godine predškolski programi (Početnički solfeggio, Predškolski zbor, Mala škola blok-flaute, Mala škola violine) će se održavati redovno i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera prema dogovorenom rasporedu s predmetnim nastavnikom.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA – GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU

Od 1. ožujka 2021. godine nastava za učenike osnovne glazbene škole ( od 1. do 6. razreda) u matičnoj školi (Varaždin) će se održavati redovito i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA – PODRUČNI ODJELI

Od 1. ožujka 2021. godine nastava u svim područnim odjelima (Cestica, Ivanec, Lepoglava, Varaždinske Toplice) će se održavati redovito i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni.

PRIPREMNO OBRAZOVANJE I SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

Nastava za učenike pripremnog obrazovanja (individualna nastava i grupna teorijska nastava) od 1. ožujka 2021. godine će se održavati redovito i uživo.

Nastava za učenike srednje glazbene škole (svi razredi srednje glazbene škole) iz općeobrazovnih predmeta (A razredi), grupnih teorijskih predmeta (A i B razredi) i individualne nastave (A i B razredi) će se održavati redovito i uživo od 1. ožujka 2021. prema rasporedu koji vrijedi od 1. ožujka 2021. godine.

Nastava skupnog muziciranja (zborovi, orkestri), komorna glazba, kompjutorska notografija, literarna grupa, osnove jazza, jazz orkestar, orkestralne dionice i vokalna popularna glazba će se odvijati uživo prema dogovoru s predmetnim nastavnicima, uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni.

Učenici kojima je izrečena mjera samoizolacije obvezni su je poštivati i pratiti online nastavu. Oboljeli učenici mogu pratiti online nastavu u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem.

Nastavnici kojima je izrečena mjera samoizolacije obvezni su je poštivati i izvoditi online nastavu. Oboljeli nastavnici mogu izvoditi online nastavu u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem. Nastavnici individualne nastave kojima nije izrečena mjera samoizolacije obvezni su održavati online nastavu učenicima kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Za vrijeme održavanja nastave uživo pozivamo sve učenike i djelatnike na maksimalno poštovanje svih epidemioloških mjera i odgovorno ponašanje.

Dopis_organizacija nastave od 1_03_2021

Zaključak Stozera civilne zastite VZ od 24_02_2021

Odluka o organizaciji nastave od 1. ožujka 2021. godine