Close

Odluka o organizaciji nastave od 12. do 17 travnja 2021. godine

PREDŠKOLSKI PROGRAM 

Od 12. travnja 2021. do 17. travnja 2021. godine predškolski programi (Početnički solfeggio, Predškolski zbor, Mala škola blok-flaute, Mala škola violine) će se održavati redovno i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera prema dogovorenom rasporedu s predmetnim nastavnikom.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA – GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU

Od 12. travnja 2021. do 17. travnja 2021. godine nastava za učenike osnovne glazbene škole u matičnoj školi (Varaždin) će se održavati na sljedeći način:

– za sve učenike od 1. do 6. razreda osnovne glazbene škole – individualna nastava (instrument) će se održavati redovno i uživo (model A)

– za učenike od 1. do 3. razreda osnovne glazbene škole – grupna nastava (solfeggio) će se održavati redovno i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni (model A)

– za učenike od 4. do 6. razreda osnovne glazbene škole grupna nastava (solfeggio i teorija glazbe) će se održavati online (model C)

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA – PODRUČNI ODJELI

Cjelokupna nastava (instrument i solfeggio) u Područnom odjelu u Cestici od 12. travnja 2021. do 17. travnja 2021. godine će se održavati redovno i uživo (model A) uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni.

Nastava u Područnom odjelu u Ivancu od 12. travnja 2021. do 17. travnja 2021. godine će se održavati:
– za sve učenike od 1. do 6. razreda osnovne glazbene škole – individualna nastava (instrument) će se održavati redovno i uživo (model A)

– za učenike od 1. do 3. razreda osnovne glazbene škole grupna nastava (solfeggio) će se održavati redovno i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni (model A)

– za učenike od 4. do 6. razreda osnovne glazbene škole grupna nastava (solfeggio) će se održavati online (model C)

Nastava u Područnom odjelu u Lepoglavi od 12. travnja 2021. do 17. travnja 2021. godine će se održavati:

– za sve učenike od 1. do 6. razreda osnovne glazbene škole – individualna nastava (instrument) će se održavati redovno i uživo (model A)

– za učenike od 1. do 3. razreda osnovne glazbene škole grupna nastava (solfeggio) će se održavati redovno i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni (model A)

– za učenike od 4. do 6. razreda osnovne glazbene škole grupna nastava (solfeggio) će se održavati online (model C)

Cjelokupna nastava (instrument i solfeggio) u Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama će se održavati redovno i uživo od 12. travnja 2021. do 17. travnja 2021. godine (model A) uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni.

PRIPREMNO OBRAZOVANJE I SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

Glazbena škola u Varaždinu će od 12. travnja 2021. do 17. travnja 2021. godine održavati nastavu za sve učenike pripremnog obrazovanja i učenike od 1. do 3. razreda (A i B razredi) srednje glazbene škole:
– općeobrazovna nastava za učenike od 1. do 3. razreda srednje glazbene škole – online (model B)
– grupna teorijska nastava za učenike pripremnog obrazovanja i učenike od 1. do 3. razreda srednje glazbene škole – online (model B)
– individualna nastava (instrument, solo pjevanje, korepeticija i dr.) za učenike pripremnog obrazovanja i učenike od 1. do 3. razreda srednje glazbene škole – uživo (model A)

Nastava za učenike 4. razreda srednje glazbene škole iz općeobrazovnih predmeta (A razredi), grupnih teorijskih predmeta (A i B razredi) i individualne nastave (A i B razredi) će se održavati uživo (model A) od 12. do 17. travnja 2021. prema rasporedu koji će vrijediti od 12. travnja 2021.

Za učenike 4. A razreda srednje glazbene škole će se nastava od 12. do 17. travnja 2021. održavati u jutarnjoj smjeni, a raspored će biti objavljen u petak, 9.4.2021.

Nastava skupnog muziciranja (zborovi, orkestri), komorna glazba, kompjutorska notografija, literarna grupa, osnove jazza, jazz orkestar, orkestralne dionice i vokalna popularna glazba za sve učenike (osnovna glazbena škola, pripremno obrazovanje i srednja glazbena škola) će se odvijati online (model C).

Dopisi – organizacija nastave 12. do 17. travanj 2021.

Odluka o organizaciji nastave od 12. do 17. travnja 2021.

Zaključak Stožer civilne zaštite