Close

Organizacija rada u Glazbenoj školi u Varaždinu od 18. siječnja 2021. do 31. siječnja 2021.

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju na području Varaždinske županije vezanu uz pandemiju COVID-19, a prema preporuci Stožera za civilnu zaštitu Varaždinske županije, nastava u Glazbenoj školi u Varaždinu će se održavati prema sljedećem modelu:

PREDŠKOLSKI PROGRAM 

Od 18. siječnja 2021. do 31. siječnja 2021. predškolski programi (Početnički solfeggio, Predškolski zbor, Mala škola blok-flaute, Mala škola violine) će se održavati redovno i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera prema dogovorenom rasporedu s predmetnim nastavnikom (model A).

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA – GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU

Nastava za učenike osnovne glazbene škole u matičnoj školi (Varaždin) će se održavati na sljedeći način:
– za učenike od 1. do 3. razreda osnovne glazbene škole – nastavlja se održavati redovito i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni (model A)
– za učenike od 4. do 6. razreda osnovne glazbene škola nastava će se održavati online (model C)

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA – PODRUČNI ODJELI

Nastava u Područnom odjelu u Cestici će se održavati redovito i uživo (model A).

Nastava u Područnom odjelu u Ivancu će se održavati na slijedeći način:

– za učenike od 1. do 3. razreda osnovne glazbene škole nastavlja se održavati redovito i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni (model A)

– za učenike od 4. do 6. razreda osnovne glazbene škola nastava će se održavati online (model C)

Nastava u Područnom odjelu u Lepoglavi će se održavati na sljedeći način:

– za učenike od 1. do 3. razreda osnovne glazbene škole nastavlja se održavati redovito i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni (model A).

– za učenike od 4. do 6. razreda osnovne glazbene škola nastava će se održavati online (model C).

Nastava u Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama nastavlja se održavati redovito i uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz izuzetak učenika koji se nalaze u samoizolaciji/karanteni (model A).

PRIPREMNO OBRAZOVANJE I SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

Glazbena škola u Varaždinu će od 18. siječnja 2021. do 31. siječnja 2021. godine održavati ONLINE nastavu za sve učenike pripremnog obrazovanja i učenike od 1. do 3. razreda (A i B razredi) srednje glazbene škole iz svih predmeta (model C):
– općeobrazovnu nastavu za učenike od 1. do 3. razreda srednje glazbene škole
– grupnu teorijsku nastavu za učenike pripremnog obrazovanja i učenike od 1. do 3. razreda srednje glazbene škole
– individualnu nastavu (instrument, solo pjevanje, korepeticija i dr.) za učenike pripremnog obrazovanja i učenike od 1. do 3. razreda srednje glazbene škole.

Nastava za učenike 4. razreda srednje glazbene škole iz općeobrazovnih predmeta (A razredi), grupnih teorijskih predmeta (A i B razredi) i individualne nastave (A i B razredi) će se održavati UŽIVO (model A) od 18. siječnja do 31. siječnja 2021. prema rasporedu koji će biti objavljen do četvrtka, 14. siječnja 2021. godine.

Nastava skupnog muziciranja (zborovi, orkestri), komorna glazba, kompjutorska notografija, literarna grupa, osnove jazza, jazz orkestar, orkestralne dionice i vokalna popularna glazba će se odvijati ONLINE.

Dopis Osnivača od 12.01.2021.

NOVO – Odluka o organizaciji rada Glazbene škole u Varaždinu od 18.01. do 31.01.2021.

Preporuka_epidemioloska djelatnost