Close

Radno vrijeme škole za vrijeme ljetnog odmora učenika

Za vrijeme ljetnog odmora učenika, Škola (matična škola u Varaždinu) će biti otvorena

do 28.6.2024. od 6,00 do 20,00 sati
od 1.7. 2024. do 10.7.2024. od 7,00 do 19,00 sati
od 11.7.2024. do 17.7.2024. od 8,00 do 15,00 sati
od 18.7.2024. do 14.8.2024. od 8,00 do 13,00 sati
od 19.8.2024. do 30.8.2024. od 7,00 do 19,00 sati

Škola (matična škola u Varaždinu) će biti zatvorena subotom i u navedenim terminima:
5.8.2024.
15.8.2024.
16.8.2024.