Close

Raspored za učenike 4. a razreda srednje glazbene škole

Nastava za učenike 4. razreda srednje glazbene škole iz općeobrazovnih predmeta (A razredi), grupnih teorijskih predmeta (A i B razredi) i individualne nastave (A i B razredi) će se održavati UŽIVO (model A) od 18. siječnja do 31. siječnja 2021. prema rasporedu koji se nalazi u nastavku. Nastava za učenike B razreda će se odvijati prema starom rasporedu.

Nastava skupnog muziciranja (zborovi, orkestri), komorna glazba, kompjutorska notografija, literarna grupa, osnove jazza, jazz orkestar, orkestralne dionice i vokalna popularna glazba će se odvijati ONLINE.

Raspored školske godine 2020. – 2021. – 4.A