Close

Međunarodna Smotra gitarista Ivan Padovec – prijavnica

  Međunarodna Smotra gitarista Ivan Padovec - prijavnica

  Ime:

  Prezime:

  Razred koji trenutno polazi:  

  Ime nastavnika:

  Prezime nastavnika:

  Zvanje nastavnika:

  Škola:

  Vaš email:

  Broj telefona (neobavezno):

   

  Ime i prezime skladatelja:

  Naziv skladbe:

  Trajanje skladbe:

   

  Ime i prezime skladatelja:

  Naziv skladbe:

  Trajanje skladbe:

   

  Ime i prezime skladatelja:

  Naziv skladbe:

  Trajanje skladbe:

   

  Ukoliko želite aktivno sudjelovati na Masterclass radionici, odaberite profesora (ili više njih) s kojim biste željeli raditi:

  Odaberite dan kada želite nastupati na koncertu:

  Napomena: