Close

Međunarodna Smotra gitarista Ivan Padovec – prijavnica

Glazbena škola u Varaždinu i ove će godine organizirati Međunarodnu smotru gitarista. Međunarodna Smotra gitarista, koja će se održati od 25. do 27. ožujka 2024. godine u Glazbenoj školi u Varaždinu posvećena je velikom hrvatskom gitaristu i skladatelju, Varaždincu Ivanu Padovcu (1800.-1873.). Međunarodna Smotra gitarista, učenika osnovnih i srednjih glazbenih škola, zamišljena je kao niz šest revijalnih koncerata, po dva svakog dana, za soliste i komorne sastave. Točan raspored bit će objavljen na web stranicama po završetku prijava. Rok za prijavu učenika je 15. ožujka 2024. godine.

 

  Međunarodna Smotra gitarista Ivan Padovec - prijavnica

  Ime:

  Prezime:

  Razred koji trenutno polazi:  

  Ime nastavnika:

  Prezime nastavnika:

  Zvanje nastavnika:

  Škola:

  Vaš email:

  Broj telefona (neobavezno):

   

  Ime i prezime skladatelja:

  Naziv skladbe:

  Trajanje skladbe:

   

  Ime i prezime skladatelja:

  Naziv skladbe:

  Trajanje skladbe:

   

  Ime i prezime skladatelja:

  Naziv skladbe:

  Trajanje skladbe:

   

  Ukoliko želite aktivno sudjelovati na Masterclass radionici, odaberite profesora (ili više njih) s kojim biste željeli raditi:

  Odaberite dan kada želite nastupati na koncertu:

  Napomena: