Close

Alisios Camerata

U sklopu ciklusa “Zaboravljene i zatajene glazbe” Glazbena mladež Varaždin priređuje koncert ansambla Alisios Camerata koji će se održati u subotu, 26. listopada, s početkom u 19:30 sati u Velikoj koncertnoj dvorani Glazbene škole u Varaždinu. Ansambl čine flautist Eric Lamb, violinistica i violistica Vlatka Peljhan, violončelist Vasja Legiša te pijanistica Mia Elezović.

Program:
L.Bernstein: Trio za violinu, violončelo i klavir
K.Saariaho: ‘Laconisme de l’aile’ za flautu solo
M. Renco: Per Vasja za violončelo solo
P. Merkù: Madrigale za violončelo solo
M.Tarbuk: Rapsodici za violu solo
O.Neuwirth: Marsyas I za flautu, violu, violončelo i klavir