Close

Božićni koncerti Glazbene škole u Varaždinu

Božićni koncerti Glazbene škole u Varaždinu održat će se u četvrtak, 23. prosinca 2021. godine u Velikoj koncertnoj dvorani Glazbene škole u Varaždinu. Koncerti će se održati u sljedećim terminima:

1.koncert – 10.00 – 10.45
2. koncert – 11.30 – 12.30
3. koncert – 13.15 – 14.15
4. koncert – 15.00 – 16.00

Nastupiti će predškolski zbor, dječji zbor mlađeg uzrasta, dječji zbor starijeg uzrasta, gudački orkestar, mješoviti zbor, tamburaški orkestar, puhački orkestar i jazz orkestar Glazbene škole u Varaždinu

.