Close

Radionice – 3 dana za 100 godina budućnosti

Pozivamo Vas na trodnevni događaj “3 dana za 100 godina budućnosti” koji će se održati od 11. do 13. rujna 2020. godine u Glazbenoj školi u Varaždinu, u sklopu projekta projekta Participativnog planiranja i izrade natječajnog zadatka za provedbu arhitektonskog natječaja Glazbene škole u Varaždinu. Događaj obuhvaća seriju radionica, anketa i diskusija kroz koje će se direktnim doprinosom korisnika škole analizirati prostorne potrebe škole, koje su njenim razvojem od useljenja u palaču Erdödy-Patačić pred 15-ak godina nadišle postojeće kapacitete. Učenici, djelatnici Škole, roditelji, predstavnici udruga i institucija te zainteresirani građani će zajednički, uz moderaciju tima arhitekata, kreirati viziju nove varaždinske Glazbene škole. Rezultati će se koristiti kao temelj za izradu natječajnog zadatka odnosno provedbu arhitektonskog natječaja s ciljem osiguravanja najveće moguće prikladnosti za sve korisnike i održivost buduće škole. Nositelj projekta je Varaždinska županija, a provodi ga Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s međunarodnim stručnjacima u planiranju škola.
Sudjelovanje je moguće uz prethodnu prijavu na: http://skolagradiskolu.typeform.com/to/uBKQlw99

Raspored radionica:

Petak, 11.09.2020.
13:00 – 18:00 – radionice s unutarnjim korisnicima
13:00 – 18:00 – “otvoreni ured” (razgovor s arhitektima)
18:00 – 21:00 – radionice s vanjskim korisnicima

Subota, 12.09.2020.
13:00 – 18:00 – radionice s unutarnjim korisnicima
13:00 – 18:00 – “otvoreni ured” (razgovor s arhitektima)
18:00 – 21:00 – radionice s vanjskim korisnicima

Nedjelja, 13.09.2020.
10:00 – 16:00 – priprema prezentacija (po izboru)
17:00 – 19:00 – završne prezentacije (za sudionike i goste)