Close

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Glazbene škole u Varaždinu je objavljen u Narodnim novinama br. 98/2018. od dana 7. studenoga 2018. te na mrežnim stranicama dana 7. studenoga 2018. godine.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od objave natječaja.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole