Close

8. međunarodno natjecanje za pijaniste “Ivan Rijavec”

U razdoblju od 26. i 27. siječnja 2019. godine održano je 8. međunarodno natjecanje za pijaniste “Ivan Rijavec” u Rogaškoj Slatini (Slovenija).

Stjepan Gerić je u kategoriji “mladi pianisti B” osvojio 98,50 bodova, 1. nagradu i 1. mjesto te je nastupio na završnom koncertu natjecanja (mentor Danijel Oto, prof.).

Morana Ivezić je u kategoriji “napredni pianisti” osvojila 96,00 bodova, 1. nagradu i 1. mjesto te je nastupila na završnom koncertu (mentor Predrag Šantek, prof. mentor).

Matej Ratković je u kategoriji “začetniki” osvojio 98,75 bodova, 1. nagradu i 3. mjesto (mentorica Lea Šantek, prof. mentor).

Ivan Juranko je u kategoriji “začetniki” osvojio 98,75 bodova, 1. nagradu i 3. mjesto (mentorica Lea Šantek, prof. mentor).

Klara Sironić je u kategoriji “napredni pianisti” osvojila 91,00 bod, 2. nagradu i 3. mjesto (mentorica Lea Šantek, prof. mentor).

 

27.01.2019. – 8. međunarodno natjecanje za pijaniste Ivan Rijavec, Rogaška Slatina, Slovenija