Close

Međunarodna gudačka natjecanja – Rudolf Matz i Franjo Krežma

U razdoblju od 24. do 27. travnja 2019. godine održano je Međunarodno gudačko natjecanje “Rudolf Matz” u Čakovcu.

Dora Kukec je u II. kategoriji osvojila priznanje, dok se Ruta Bobić u V. kategoriji kvalificirala u 2. krug i osvojila 2. nagradu.

U razdoblju od 20. do 25. svibnja 2019. godine u Vinkovcima je održano Međunarodno violinističko natjecanje “Franjo Krežma” na kojem je nastupilo čak deset učenika violinista Glazbene škole u Varaždinu.

U predkategoriji su nastupile Noa Bubanić, Maša Kovšca, Lana Potočnjak i Tia Galić.

Tia Galić je osvojila 90,75 bodova i 2. nagradu.

Lana Potočnjak je osvojila 78,50 bodova i 3. nagradu.

Maša Kovšca je osvojila 72,50 bodova i priznanje.

Noa Bubanić je osvojila 71,50 bodova i priznanje.

U 1. kategoriji Marija Hleb je osvojila 75,00 bodova i 3. nagradu, dok je Leona Špoljar osvojila 73,75 bodova i priznanje.

U 3. kategoriji Dora Kukec je osvojila 91,00 bod i 2. nagradu, dok je Paula Jovan osvojila 81,50 bodova i 3. nagradu.

U 8. kategoriji Ruta Bobić je osvojila 89,67 bodova i 2. nagradu, dok je Eva Barčot u 5. kategoriji osvojila 89,00 bodova i 2. nagradu.

Također, Ruta Bobić je osvojila Specijalnu nagradu za najboljeg izvođača domaćeg autora!

 

27 04 2019 – Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz – Čakovec – Hrvatska

25 05 2019 – Međunarodno violinističko natjecanje Franjo Krežma – Vinkovci – Hrvatska