Close

Međunarodno natjecanje “Davorin Jenko”

U razdoblju od 1. do 12. ožujka 2019. godine, u Beogradu je održano Međunarodno natjecanje “Davorin Jenko”.

Brass kvintet Glazbene škole u Varaždinu u sastavu Marko Mumlek (truba), Antonija Ferenčina (truba), Fran Povijač (rog), Karlo Horvat (trombon) i Franjo Novak (tuba) je u disciplini komorni sastavi i B kategoriji osvojio 96,00 bodova, 1. nagradu i 4. mjesto (mentor Nikola Novak, prof. mentor).

Andrija Šafran je u disciplini trombon i C kategoriji osvojio 95,38 bodova, 1. nagradu i 2. mjesto (mentor Petar Prepelić, prof. mentor).

Steven Vrbanec je u disciplini tuba i D kategoriji osvojio 92,67 bodova, 2. nagradu i 1. mjesto (1. nagrada nije dodijeljena). Mentor Nikola Novak, prof. mentor.

12 03 2019 – Međunarodno natjecanje Davorin Jenko – Beograd – Srbija