Close

Naknadni rok za upis u 1. razred osnovne glazbene škole

Naknadni rok za upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole traje do 20. rujna 2023. godine.

Na naknadnom roku kandidati se mogu prijaviti za upis u:

Glazbenu školu u Varaždinu, Kapucinski trg 8, Varaždin: viola, harmonika, violončelo, trombon, saksofon, oboa, rog, tuba, fagot, truba.

U Područnom odjelu u Cestici, Dravska ulica 2 (u prostoru osnovne škole Cestica): klavir, violina, rog, truba, klarinet, harmonika.

U Područnom odjelu u Lepoglavi, Hrvatskih pavlina 42 (u prostoru Osnovne škole Lepoglava): rog, truba, udaraljke.

U Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama, Ulica grada Vukovara 1 (u prostoru Osnovne škole Varaždinske Toplice): tambure, truba, saksofon, harmonika, gitara.

Naknadni upis rok za upis u 1. razred osnovne glazbene škole u šk. god. 2023.2024

PRIJAVNICA-za-AUDICIJU-u-osnovnu-glazbenu-školu

Natječaj za upis učenika u 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu -šk.god. 2023.2024.

Pravilnik o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole od 9.5.2023. (1)