Close

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Na službenoj web stranici Grada Varaždina dana 3. listopada 2023. godine objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024., https://varazdin.hr/natjecaji/natjecaj-za-stipendiranje-ucenika-i-studenata-za-2023-2024-godinu-10734. Natječaj je otvoren do 22. listopada 2023. godine pa ukoliko zadovoljavate uvjete iz natječaja pozivamo vas da se prijavite.