Close

Pretprijave za upis u 1. razred osnovne glazbene škole – jesenski upisni rok

Pretprijave su namijenjene učenicima koji će u školskoj godini 2023./2024. biti 3. razred osnovne škole (mogu pristupiti i učenici koji će u školskoj 2022./2023. biti 4. razred osnovne škole) i mlađi (u pravilu ne mlađi od sedam godina). Kandidati se mogu istodobno prijaviti za upis na najviše dva instrumenta, a nakon uspješno položene prijemne audicije upisati samo jedan instrument, osim u slučaju iznimno nadarenog djeteta o čemu, na prijedlog ispitne komisije, odlučuje ravnatelj.

Za jesenski upisni rok pretprijave će biti otvorene od 10. srpnja do 16. kolovoza 2023. godine. Po završetku pretprijava svi roditelji/skrbnici bit će kontaktirani u vezi dogovora točnog termina prijemne audicije.

Predviđeni termini održavanja prijamnih audicija i upisa u jesenskom upisnom roku:

Glazbena škola u Varaždinu i područni odjeli – 21. kolovoza 2023. godine

Objava rezultata i upisi – 22. kolovoza 2023. godine.

Slobodna upisna mjesta – Glazbena škola u Varaždinu

Slobodna upisna mjesta – Po u Cestici

Slobodna upisna mjesta – Po u Ivancu

Slobodna upisna mjesta – Po u Lepoglavi

Slobodna upisna mjesta – Po u Varaždinskim Toplicama

 

  Pretprijava za upis u prvi razred osnovne glazbene škole

  Odabir upisa u matičnu školu ili područne odjele (molimo označiti):

  Instrument/prvi izbor Glazbena škola u Varaždinu:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Cestici:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Ivancu:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Lepoglavi:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Varaždinskim Toplicama:

  Instrument/drugi izbor Glazbena škola u Varaždinu:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Cestici:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Ivancu:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Lepoglavi:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Varaždinskim Toplicama:

  Podaci o učeniku

  Ime i prezime:

  Datum rođenja:

  Mjesto i država rođenja:

  Adresa:

  OIB:

  Podaci o roditelju/skrbniku

  Ime i prezime:

  E-mail:

  Broj mobitela/kontakt telefon:

  (molimo odaberite instrument/drugi izbor)