Close

Pretprijave za upis u 1. razred osnovne glazbene škole – jesenski upisni rok

Pretprijave su namijenjene učenicima koji će u školskoj godini 2023./2024. biti 3. razred osnovne škole (mogu pristupiti i učenici koji će u školskoj 2022./2023. biti 4. razred osnovne škole) i mlađi (u pravilu ne mlađi od sedam godina). Kandidati se mogu istodobno prijaviti za upis na najviše dva instrumenta, a nakon uspješno položene prijemne audicije upisati samo jedan instrument, osim u slučaju iznimno nadarenog djeteta o čemu, na prijedlog ispitne komisije, odlučuje ravnatelj.

Za jesenski upisni rok pretprijave će biti otvorene od 10. srpnja do 16. kolovoza 2023. godine. Po završetku pretprijava svi roditelji/skrbnici bit će kontaktirani u vezi dogovora točnog termina prijemne audicije.

Predviđeni termini održavanja prijamnih audicija i upisa u jesenskom upisnom roku:

Glazbena škola u Varaždinu i područni odjeli – 21. kolovoza 2023. godine

Objava rezultata i upisi – 22. kolovoza 2023. godine.

Slobodna upisna mjesta – Glazbena škola u Varaždinu

Slobodna upisna mjesta – Po u Cestici

Slobodna upisna mjesta – Po u Ivancu

Slobodna upisna mjesta – Po u Lepoglavi

Slobodna upisna mjesta – Po u Varaždinskim Toplicama