Close

Raspored podjele svjedodžbi – Glazbena škola u Varaždinu i Područni odjeli

Raspored podjele svjedodžbi učenicima Glazbene škole u Varaždinu i u Područnim odjelima odvijat će se prema sljedećem rasporedu.

Srijeda, 7. srpnja 2021.

Glazbena škola u Varaždinu

1. razred osnovne glazbene škole – Velika koncertna dvorana

  • 9 ili 16 sati prezimena A-I
  • 10 ili 17 sati prezimena J-N
  • 11 ili 18 sati prezimena O-Ž

2. razred osnovne glazbene škole – učionica 10

  • 9 ili 16 sati prezimena A-H
  • 10 ili 17 sati prezimena I-N
  • 11 ili 18 sati prezimena Nj-Ž

1. razred pripremnog obrazovanja u 13.00 sati – učionica 11

2. razred pripremnog obrazovanja u 13.00 sati – učionica 15

Upisi u viši razred odmah nakon podjele svjedodžbi.

Područni odjel u Ivancu

1. i 3. razred osnovne glazbene škole

  • 16,00 sati prezimena A-K
  • 16,30 sati prezimena L-Ž

2. i 4. razred osnovne glazbene škole 17,30 sati prezimena A-M

  • 18,00 sati prezimena N-Ž

3. razred osnovne glazbene škole 18,30 sati prezimena A-F

  • 19,00 sati prezimena G-Ž

6. razred osnovne glazbene škole 18,30 sati – svi učenici

Područni odjel u Lepoglavi

1., 2. i 3. razred osnovne glazbene škole 9.00 sati

4., 5. i 6. razred osnovne glazbene škole 10.00 sati

Područni odjel u Cestici

1. razred osnovne glazbene škole 9.00 sati

2. razred osnovne glazbene škole 9,30 sati

Područni odjel u Varaždinskim Toplicama

1. razred osnovne glazbene škole 9.00 sati

2. razred osnovne glazbene škole 9,30 sati

Upisi u viši razred odmah nakon podjele svjedodžbi.

Četvrtak, 8. srpnja 2021.

Glazbena škola u Varaždinu

3. razred osnovne glazbene škole – učionica 10

9.00 ili 16.00 sati prezimena A-I

10.00 ili 17.00 sati prezimena J-N

11.00 ili 18.00 sati prezimena P-Ž

4. razred osnovne glazbene škole – učionica 20

9.00 ili 16.00 sati prezimena A-N

10.00 ili 17.00 sati prezimena O-Ž

1. A razred srednje glazbene škole u 13.00 sati – učionica 10

1. B razred srednje glazbene škole u 13.00 sati – učionica 15

2. A razred srednje glazbene škole u 13 sati – učionica 20

2. B razred srednje glazbene škole u 13.00 sati – učionica 21

Upisi u viši razred odmah nakon podjele svjedodžbi.

Petak, 9. srpnja 2021.

5. razred osnovne glazbene škole – 

9.00 ili 16.00 sati prezimena A-J

10.00 ili 17.00 sati prezimena K-Ž

6.razred osnovne glazbene škole

9.00 ili 16.00 sati prezimena A-K

10.00 ili 17.00 sati prezimena L-Ž

3. A razred srednje glazbene škole u 13.00 sati – učionica 10

3. B razred srednje glazbene škole u 13.00 sati – učionica 15

Upisi u viši razred odmah nakon podjele svjedodžbi.

Raspored za podjelu svjedodžbi – Glazbena škola u Varaždinu i Područni odjeli