Close

Rezultati prijemne audicije – područni odjeli Glazbene škole u Varaždinu

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Varaždinskim Toplicama:

· Utorak, 18. lipnja 2024. – od 16.00 do 17.30 u Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama
Upisati se mogu učenici koji su iznad bodovne crte, uz napomenu da je moguće da će se bodovna crta spuštati obzirom da je više kandidata na listi poretka za dva instrumenta, a upisat će jedan.
Roditelje učenika koji će ostvariti pravo upisa spuštanjem bodovne crte kontaktirat ćemo odmah nakon pomicanja bodovne crte.

Rezultati – Područni odjel u Varaždinskim Toplicama u šk. god. 2024.2025 – ljetni upisni rok

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Lepoglavi:

· Utorak, 18. lipnja 2024. – od 16.00 do 17.00 u Područnom odjelu u Lepoglavi
Upisati se mogu učenici koji su iznad bodovne crte, uz napomenu da je moguće da će se bodovna crta spuštati obzirom da je više kandidata na listi poretka za dva instrumenta, a upisat će jedan.
Roditelje učenika koji će ostvariti pravo upisa spuštanjem bodovne crte kontaktirat ćemo odmah nakon pomicanja bodovne crte.

Rezultati – Područni odjel u Lepoglavi u šk. god. 2024.2025 – ljetni upisni rok

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Ivancu:

· Utorak, 18. lipnja 2024.– od 16.00 do 19.00 u Područnom odjelu u Ivancu
Upisati se mogu učenici koji su iznad bodovne crte, uz napomenu da je moguće da će se bodovna crta spuštati obzirom da je više kandidata na listi poretka za dva instrumenta, a upisat će jedan.
Roditelje učenika koji će ostvariti pravo upisa spuštanjem bodovne crte kontaktirat ćemo odmah nakon pomicanja bodovne crte.

Rezultati – Područni odjel u Ivancu u šk. god. 2024.2025 – ljetni upisni rok

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Cestici:

· Četvrtak, 20. lipnja 2024. – od 16.00 do 18.00 u Područnom odjelu u Cestici
Upisati se mogu učenici koji su iznad bodovne crte, uz napomenu da je moguće da će se bodovna crta spuštati obzirom da je više kandidata na listi poretka za dva instrumenta, a upisat će jedan.
Roditelje učenika koji će ostvariti pravo upisa spuštanjem bodovne crte kontaktirat ćemo odmah nakon pomicanja bodovne crte.

Rezultati – Područni odjel u Cestici u šk. god. 2024-2025 ljetni upisni rok