Close

Rezultati prijemne audicije – Područni odjeli Glazbene škole u Varaždinu

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Varaždinskim Toplicama:

· Ponedjeljak, 19. lipnja 2023. – od 17.30 do 18.30 u Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama

Rezultati prijemne audicije za upis učenika u 1. razred – Područni odjel u Var. Toplicama za sk.god. 2023.2024 – ljetni upisni rok

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Lepoglavi:

· Ponedjeljak, 19. lipnja 2023. – od 14.00 do 17.00 u Područnom odjelu u Lepoglavi
Upisati se mogu učenici koji su iznad bodovne crte, uz napomenu da je moguće da će se bodovna crta spuštati obzirom da je više kandidata na listi poretka za dva instrumenta, a upisat će jedan.
Roditelje učenika koji će ostvariti pravo upisa spuštanjem bodovne crte kontaktirat ćemo odmah nakon pomicanja bodovne crte.

Rezultati prijemne audicije za upis učenika u 1. razred – Područni odjel u Lepoglavi za sk.god. 2023.2024 – ljetni upisni rok

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Ivancu:

· Ponedjeljak, 19. lipnja 2023.– od 16.00 do 18.00 u Područnom odjelu u Ivancu
Upisati se mogu učenici koji su iznad bodovne crte, uz napomenu da je moguće da će se bodovna crta spuštati obzirom da je više kandidata na listi poretka za dva instrumenta, a upisat će jedan.
Roditelje učenika koji će ostvariti pravo upisa spuštanjem bodovne crte kontaktirat ćemo odmah nakon pomicanja bodovne crte.

Rezultati prijemne audicije za upis učenika u 1. razred – Područni odjel u Ivancu za sk.god. 2023.2024 – ljetni upisni rok

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Cestici:

· Ponedjeljak, 19. lipnja 2023. – od 16.00 do 17.00 u Područnom odjelu u Cestici

Rezultati prijemne audicije za upis u 1. razred – Područni odjel u Cestici za sk.god. 2023.2024 – ljetni upisni rok