Close

Pretprijave za upis u predškolske programe Glazbene škole u Varaždinu – jesenski upisni rok

U predškolske programe upisuju se, u pravilu, djeca s najmanje četiri (4), a najviše sedam (7) godina starosti.
Za jesenski upisni rok pretprijave će biti otvorene od 10. srpnja 2023. do 16. kolovoza 2023. godine. Po završetku pretprijava svi roditelji/skrbnici bit će kontaktirani u vezi dogovora točnog termina prijemne audicije.

Predviđeni termini održavanja prijemnih audicija i upis u jesenskom upisnom roku:

Mala škola blok flaute, Mala škola violine – prijamna audicija 21. kolovoza 2023. godine

Objava rezultata i upis učenika planiran su 22. kolovoza 2023. godine.

Slobodna upisna mjesta – Mala škola blok flaute

Slobodna upisna mjesta – Mala škola violine

Dječji zbor predškolskog uzrasta – slobodna upisna mjesta za jesenski rok

Početnički solfeggio – slobodna upisna mjesta za jesenski rok