Pretprijava za upis u prvi razred osnovne glazbene škole

Pretprijave su namijenjene učenicima koji će u školskoj godini 2020./2021. biti 3. razred osnovne škole (mogu pristupiti i učenici koji će u školskoj 2020./2021. biti 4. razred osnovne škole) i mlađi (u pravilu ne mlađi od sedam godina). Kandidati se mogu istodobno prijaviti za upis na najviše dva instrumenta, a nakon uspješno položene prijemne audicije upisati samo jedan instrument, osim u slučaju iznimno nadarenog djeteta o čemu, na prijedlog ispitne komisije, odlučuje ravnatelj.

Za jesenski upisni rok pretprijave će biti otvorene od 15. srpnja 2020. do 21. kolovoza 2020.

Predviđeni termini održavanja prijemnih audicija i upisa u jesenskom upisnom roku:
Glazbena škola u Varaždinu – prijemna audicija 27. kolovoza 2020., objava rezultata i upis 28. kolovoza 2020.
Područni odjeli – prijemna audicija 27. kolovoza 2020., objava rezultata i upis 28. kolovoza 2020.
(termini su podložni promjenama ovisno o epidemiološkoj situaciji)


Pretprijava za upis u prvi razred osnovne glazbene škole

Odabir upisa u matičnu školu ili područne odjele (molimo označiti):

Instrument/prvi izbor Glazbena škola u Varaždinu:

Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Cestici:

Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Ivancu:

Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Lepoglavi:

Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Varaždinskim Toplicama:

Instrument/drugi izbor Glazbena škola u Varaždinu:

Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Cestici:

Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Ivancu:

Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Lepoglavi:

Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Varaždinskim Toplicama:

Podaci o učeniku

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Adresa:

OIB:

Podaci o roditelju/skrbniku

Ime i prezime:

E-mail:

Broj mobitela/kontakt telefon:

Za zaštitu od spama molimo vas upišite slova i brojke sa slike: captcha