Pretprijava za upis u prvi razred osnovne glazbene škole

Pretprijave su namijenjene učenicima koji će u školskoj godini 2020./2021. biti 3. razred osnovne škole (mogu pristupiti i učenici koji će u školskoj 2020./2021. biti 4. razred osnovne škole) i mlađi (u pravilu ne mlađi od sedam godina). Kandidati se mogu istodobno prijaviti za upis na najviše dva instrumenta, a nakon uspješno položene prijemne audicije upisati samo jedan instrument, osim u slučaju iznimno nadarenog djeteta o čemu, na prijedlog ispitne komisije, odlučuje ravnatelj.

Za dodatni jesenski upisni rok pretprijave će biti otvorene od 02. rujna 2020. do 09. rujna 2020. godine.

Predviđeni termini održavanja prijemnih audicija i upisa u jesenskom upisnom roku:

Glazbena škola u Varaždinu – prijemna audicija 10. rujna 2020., objava rezultata i upis 11. rujna 2020.

Područni odjeli – prijemna audicija 10. rujna 2020., objava rezultata i upis 11. rujna 2020.

(termini su podložni promjenama ovisno o epidemiološkoj situaciji).

 


  Pretprijava za upis u prvi razred osnovne glazbene škole

  Odabir upisa u matičnu školu ili područne odjele (molimo označiti):

  Instrument/prvi izbor Glazbena škola u Varaždinu:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Cestici:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Ivancu:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Lepoglavi:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Varaždinskim Toplicama:

  Instrument/drugi izbor Glazbena škola u Varaždinu:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Cestici:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Ivancu:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Lepoglavi:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Varaždinskim Toplicama:

  Podaci o učeniku

  Ime i prezime:

  Datum rođenja:

  Mjesto i država rođenja:

  Adresa:

  OIB:

  Podaci o roditelju/skrbniku

  Ime i prezime:

  E-mail:

  Broj mobitela/kontakt telefon:

  Za zaštitu od spama molimo vas upišite slova i brojke sa slike: captcha