Close

Pretprijava za upis u prvi razred osnovne glazbene škole

Pretprijave su namijenjene učenicima koji će u školskoj godini 2023./2024. biti 3. razred osnovne škole (mogu pristupiti i učenici koji će u školskoj 2022./2023. biti 4. razred osnovne škole) i mlađi (u pravilu ne mlađi od sedam godina). Kandidati se mogu istodobno prijaviti za upis na najviše dva instrumenta, a nakon uspješno položene prijemne audicije upisati samo jedan instrument, osim u slučaju iznimno nadarenog djeteta o čemu, na prijedlog ispitne komisije, odlučuje ravnatelj.

Za ljetni upisni rok pretprijave će biti otvorene od 10. svibnja do 5. lipnja 2023. godine. Po završetku pretprijava svi roditelji/skrbnici bit će kontaktirani u vezi dogovora točnog termina prijemne audicije. Zbog velikog interesa rok za pretprijave je produžen i svi zainteresirani mogu se pretprijaviti do 8. lipnja 2023. godine.

Predviđeni termini održavanja prijemnih audicija i upisa u ljetnom upisnom roku:

Glazbena škola u Varaždinu – od 12. do 15. lipnja 2023. godine

Područni odjeli u Lepoglavi i Varaždinskim Toplicama – 13. lipnja 2023. godine

Područni odjeli u Ivancu i Cestici – 12. lipnja 2023. godine

Objava rezultata – 16. lipnja 2023. godine

Upisi – 19. i 20. lipnja 2023. godine

 

Natječaj za upis učenika u 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu -šk.god. 2023.2024.

Pravilnik o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole od 9.5.2023.

Odluke o visini participacije roditelja za osnovnu glazbenu školu i područne odjele za šk. god. 2023./2024

Odluka o visini participacije za učenike koji pohađaju više programa u osnovnoj glazbenoj školi za šk. god. 2023./2024

Odluka o visini najma instrumenta za šk. god. 2023./2024

PRIJAVNICA-za-AUDICIJU-u-osnovnu-glazbenu-školu

Izjava da kandidat ne pohađa ili pohađa osnovnu glazbenu školu

Privola roditelja kandidata za audiciju