Pretprijava za upis u prvi razred osnovne glazbene škole

Pretprijave su namijenjene učenicima koji će u školskoj godini 2020./2021. biti 3. razred osnovne škole (mogu pristupiti i učenici koji će u školskoj 2021./2022. biti 4. razred osnovne škole) i mlađi (u pravilu ne mlađi od sedam godina). Kandidati se mogu istodobno prijaviti za upis na najviše dva instrumenta, a nakon uspješno položene prijemne audicije upisati samo jedan instrument, osim u slučaju iznimno nadarenog djeteta o čemu, na prijedlog ispitne komisije, odlučuje ravnatelj.

Za jesenski upisni rok pretprijave će biti otvorene od 06. srpnja 2021. do 18. kolovoza 2021. godine. Po završetku pretprijava svi roditelji/skrbnici bit će kontaktirani u vezi dogovora točnog termina prijemne audicije.

Predviđeni termini održavanja prijemnih audicija i upisa u jesenskom upisnom roku:

Glazbena škola u Varaždinu – prijemne audicije 23. kolovoza 2021.

Područni odjeli – prijemna audicija 23. kolovoza 2021. 

Upis učenika je planiran 24. kolovoza 2021.

(termini su podložni promjenama ovisno o epidemiološkoj situaciji).

 


  Pretprijava za upis u prvi razred osnovne glazbene škole

  Odabir upisa u matičnu školu ili područne odjele (molimo označiti):

  Instrument/prvi izbor Glazbena škola u Varaždinu:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Cestici:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Ivancu:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Lepoglavi:

  Instrument/prvi izbor Područnog odjela u Varaždinskim Toplicama:

  Instrument/drugi izbor Glazbena škola u Varaždinu:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Cestici:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Ivancu:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Lepoglavi:

  Instrument/drugi izbor Područnog odjela u Varaždinskim Toplicama:

  Podaci o učeniku

  Ime i prezime:

  Datum rođenja:

  Mjesto i država rođenja:

  Adresa:

  OIB:

  Podaci o roditelju/skrbniku

  Ime i prezime:

  E-mail:

  Broj mobitela/kontakt telefon:

  (molimo odaberite instrument/drugi izbor)