Close

Naknadni rok za upis u 1. razred pripremnog obrazovanja – od 2. do 20. rujna 2019.

Sukladno točki XX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020., učenici koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku ili oni koji se nisu u ljetnom i jesenskom roku prijavljivali za upis, mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku u srednju školu u program obrazovanja u kojem je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta (objava slobodnih mjesta bit će dostupna od 1. rujna na www.upisi.hr ).

Učenici moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. U školama u kojima je to uvjet za upis, moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te učenike organizira provjeru na dan dostave dokumentacije. Učenici se u naknadnome roku prijavljuju i upisuju u srednjoj školi u razdoblju od 2. do 20. rujna 2019 godine. Potrebno je dostaviti pisani zahtjev učenika za upis u školu te svu potrebnu dokumentaciju, tada se ispisuje upisnica, roditelj/skrbnik i učenik je potpisuju i potom se ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i učenik je upisan u srednju školu.

Kandidati koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju izvan obrazovnoga sustava RH, kandidati koji žele nastaviti srednjoškolsko obrazovanje te kandidati koji su osnovnoškolsko obrazovanje završili u institucijama za obrazovanje odraslih, a nisu ispunili registracijski obrazac na ljetnom ili jesenskom roku trebaju se prije dolaska u školu javiti Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na e-mail srednja@azvo.hr ili na broj telefona 01/6274-849. Učenici koji prijavljuju paralelne glazbene programe, a glazbena škola ih nije aktivirala u sustavu (ako su aktivirani na ljetnom ili jesenskom roku nije potrebno ponovo), navedena škola ih treba prvo aktivirati (na kartici Izvanredni kandidati/Aktivacija kandidata) i zatim se može izvršiti naknadna prijava.

Ukratko koraci za Naknadni upisni rok:
– Učenik dostavlja pisani zahtjev Glazbenoj školi u Varaždinu

– Glazbena škola u Varaždinu organizira provjeru darovitosti (prijemni ispit) i o terminu provjere obavještava kandidata
– Škola na kartici Upisi/Naknadni upis unesene ime i prezime učenika
– Evidentira učeniku program za koji je pokazao interes i za kojeg ima slobodno mjesto
– Provjerava ispunjava li učenik sve uvjete natječaja škole (provjera sposobnosti, dodatna dokumentacija, bodovni prag)
– Na kartici Prijave i rezultati/Ljestvica poretka/Redovna rang lista provjerite je li navedeni učenik uspješno rangiran
– Zatim se ispisuje upisnica koju treba potpisati roditelj/skrbnik i učenik te označiti u sustavu (Evidencija nakon rangiranja).