Close

Upis u programe pripremnog obrazovanja

Rokovi za upis u prvi pripremni razred Glazbene škole u Varaždinu u školskoj godini 2019./2020. biti će pravovremeno objavljeni, u skladu sa Odlukom o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020., na web stranici Glazbene škole u Varaždinu, na društvenim mrežama i javnim glasilima te Vas pozivamo da pratite naše objave.