Close

Ljetni rok ispita prema osobnim potrebama

Ljetni rok ispita prema osobnim potrebama u šk.god. 2018./2019. održat će se

u srijedu, 29. svibnja 2019. godine

prema sljedećem rasporedu:

8,00 sati – solfeggio (pismeni ispit)

9,00 sati – instrument

9,30 sati – solfeggio (usmeni ispit)

Prijavnice za navedeni rok predaju se do 5. svibnja 2019. godine.

Vrijeme polaganja je podložno promjenama obzirom na broj prijavljenih kandidata.

Detaljan raspored će biti objavljen najkasnije do ponedjeljka, 27. svibnja 2019.