Close

Rokovi za polaganje ispita prema osobnim potrebama u školskoj godini 2022./2023.

Ispiti prema osobnim potrebama polažu se sukladno članku 20. Pravilnika o osnovnom umjetničkom školovanju (Narodne novine 53/93)

te Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja polaganjem razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama.

Rokovi u školskoj godini 2022./2023.

1. rok (zimski):

25. siječnja 2023. godine

(dostava prijavnice i dokumenata do 31. prosinca 2022. godine)

2. rok (ljetni):

24. svibnja 2023. godine

(dostava prijavnice i dokumenata do 30. travnja 2023. godine)

3. rok (jesenski)

23. kolovoza 2023. godine

(dostava prijavnice i dokumenata do 31. srpnja 2023. godine)

Ispite prema osobnim potrebama mogu polagati kandidati koji su iste dobne granice kao i redovni učenici. U istom ispitnom roku kandidat može pristupiti polaganju više predmeta iz istog razreda, kao i polaganju ispita iz dva uzastopna razreda, s tim da se ne može pristupiti polaganju ispita iz višeg razreda dok se prethodno ne polože sve ispiti iz nižeg razreda. Kandidat može pristupiti ispitima iz istog razreda na više rokova tijekom školske godine, ali u tekućoj školskoj godini obvezuje se položiti sve ispite iz pojedinog razreda, osim u slučaju pada pojedinog ispita kada se omogućava polaganje ispita najkasnije u sljedećoj školskoj godini. Kandidat može polagati najviše dva razreda u jednoj školskoj godini.