Close

ROKOVI ZA POLAGANJE ISPITA PREMA OSOBNIM POTREBAMA U ŠKOLSKOJ GODINU 2021./2022.

Rokovi u školskoj godini 2021./2022.:

1. rok (zimski

26. siječnja 2022. godine

(dostava prijavnice i dokumenata do 31. prosinca 2021. godine)

 

2. rok (ljetni)

25. svibnja 2022. godine

(dostava prijavnice i dokumenata do 30. travnja 2022. godine)

 

3. rok (jesenski)

24. kolovoza 2022. godine

(dostava prijavnice i dokumenata do 31. srpnja 2022. godine)