Close

Božićna produkcija predškolaraca

Božićna produkcija polaznika predškolskih programa – male škole violine, male škole blok flaute, male škole klavira, početničkog zbora i solfeggia održat će se u subotu, 16. prosinca 2023. godine s početkom u 11.00 sati u Velikoj koncertnoj dvorani Glazbene škole u Varaždinu.