Pretprijava za upis u prvi pripremni razred glazbene škole

Predbilježbe za upis učenika u prvi pripremni razred glazbene škole namijenjene su kandidatima do navršenih 15 godina života, a iznimku čine temeljni predmeti: tuba, kontrabas i fagot do navršenih 18 godina života te solo pjevanje do navršenih 20 godina za učenice i solo pjevanje do navršene 22 godine života za učenike.
Upisi u pripremni razred glazbene škole provode se elektronskim putem preko aplikacije upisi.hr.
Kandidate koji nisu učenici 8. razreda osnovne škole aktivirat će se u sustavu upisi.hr koristeći njihov dostavljeni OIB u pretprijavi, kako bi im se omogućila prijava u sustav.
Natječaj za upis učenika u prvi pripremni razred osnovne glazbene škole i termini prijemnih ispita objavljeni su mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na Facebook stranici Glazbene škole u Varaždinu.


Pretprijava za upis u prvi pripremni razred Glazbene škole u Varaždinu

Odaberite program pripremne naobrazbe:

Podaci o učeniku

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Adresa:

OIB:

Podaci o roditelju/skrbniku

Ime i prezime:

E-mail:

Broj mobitela/kontakt telefon:

Za zaštitu od spama molimo vas upišite slova i brojke sa slike: captcha