Close

Pretprijava za upis u prvi pripremni razred glazbene škole

Pretprijave za upis učenika u prvi pripremni razred glazbene škole namijenjene su kandidatima do navršenih 15 godina života, a iznimku čine temeljni predmeti: tuba, kontrabas i fagot do navršenih 18 godina života te solo pjevanje do navršenih 20 godina za učenice i solo pjevanje do navršene 22 godine života za učenike.
Upisi u pripremni razred glazbene škole provode se elektronskim putem preko aplikacije na stranici https://srednje.e-upisi.hr
Kandidate koji nisu učenici 8. razreda osnovne škole aktivirat će se u sustavu koristeći njihov dostavljeni OIB u pretprijavi, kako bi im se omogućila prijava u sustav.
Natječaj za upis učenika u prvi pripremni razred osnovne glazbene škole i termini prijemnih ispita bit će objavljeni na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na Facebook stranici Glazbene škole u Varaždinu.

Za više informacija molimo vas da nas kontaktirate na 042/200-940 i 042/200-942.


  Pretprijava za upis u prvi pripremni razred Glazbene škole u Varaždinu

  Odaberite program pripremne naobrazbe:

  Podaci o učeniku

  Ime i prezime:

  Datum rođenja:

  Mjesto i država rođenja:

  Adresa:

  OIB:

  Podaci o roditelju/skrbniku

  Ime i prezime:

  E-mail:

  Broj mobitela/kontakt telefon: