Close

Vijeće roditelja i Vijeće učenika – obavijest

Sjednica Vijeća roditelja će se održati u petak, 4. listopada 2019. godine s početkom u 17.45 sati u Zbornici Glazbene škole u Varaždinu.

Sjednica Vijeća učenika će se održati u petak, 4. istopada 2019. godine s početkom u 17.00 sati u Zbornici Glazbene škole u Varaždinu.

 

Vijeće roditelja i Vijeće učenika – 4. listopada 2019.