Close

24. Smotra glazbenog stvaralaštva djece i mladeži

Prijava za sudjelovanje u revijalnom i natjecateljskom dijelu 24. Smotre podnosi se putem prijavnice koja se nalazi u nastavku do 28. veljače 2024. godine.  Uz prijavu na natjecateljskom dijelu Smotre treba priložiti tri čitljive partiture svih prijavljenih skladbi poštom na adresu

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU
(za 24. Smotru)
Kapucinski trg 8
42000 Varaždin

Prijavnicu je potrebno dostaviti elektroničkim putem na e-adresu: tajnistvo@glazbena.hr i nikolina.benko1@skole.hr

Propozicije 24. Smotre glazbenog stvaralaštva – 23.1.2024.

24. Smotra glazbenog stvaralaštva – Prijavnica