Close

Važni dokumenti za upis kandidata u I. razred srednje škole u 2019./2020. školskoj godini

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (vrijedi za upis učenika u 1. razred pripremnog obrazovanja i 1 . razred srednje glazbene škole) može se preuzeti na poveznici:.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_53_1020.html

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (vrijedi za pripremno obrazovanje i srednju glazbenu školu) i njegove izmjene i dopune možete preuzeti na poveznicama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1109.html

 

Publikacija za umjetničke škole i sportaše

Publikacija – učenici s teškoćama u razvoju