Close

Zaprimanje prijavnica – ljetni rok 2020./2021.

U srijedu, 22. srpnja 2020. u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka razrednicima osnovnih škola biti omogućen ispis prijavnica za učenike njihovih razreda.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku koji će to označiti u sustavu. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti dostaviti potpisanu prijavnicu, potpisanu prijavnicu može dostaviti opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

VAŽNO!
Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka.

– Učenici 8. razreda škola u RH svoje će prijavnice dobiti od razrednika u svojoj osnovnoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju vratiti razredniku.

– Učenici škola u RH koji nisu 8. razred (kandidati za umjetničke škole, ponavljači) od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici “Moj odabir”. Dužni su ih potpisane dostaviti do 24. srpnja 2020. godine do 13:00 sati upisnom povjerenstvu u školu koja ih je aktivirala.
-dostava potpisanih i skeniranih Prijavnica je moguća i putem e-maila na adresu pedagog@glazbena.hr

Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici. Aplikacija će kandidata automatski rasporediti na obrazovni program koji mu je najviše na listi prioriteta, a na kojemu prema broju bodova ulazi u upisnu kvotu. Također, ova prijava ne garantira upis u odabrane obrazovne programe, ako upisna kvota u trenutku objave konačnih ljestvica poretka bude popunjena kandidatima s više bodova. Molimo učenike da detaljno provjere prijave programa, minimalne bodovne pragove škola i realno postave svoje prioritete.

Zaprimanje PRIJAVNICA u Glazbenoj školi u Varaždinu u sljedećim terminima:

  • srijeda, 22. srpnja 2020.
    od 13,00 do 18,00 sati
  • četvrtak, 23. srpnja 2020.
    od 8,00 do 14,00 sati
  • petak, 24. srpnja 2020.
    od 8,00 do 13,00 sati.

Dostava potpisanih i skeniranih Prijavnica je moguća i putem e-maila na adresu pedagog@glazbena.hr.

 

Zaprimanje prijavnica u Glazbenoj školi u Varaždinu