Close

Voditelj odjela

Dada Ruža rođena je u Varaždinu gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje na današnjoj Prvoj gimnaziji te na Srednjoj glazbenoj školi. Diplomirala je studij dirigiranja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Igora Gjadrova te studij čembala na Konzervatoriju „Hermann Zilcher u Würzburgu u klasi Lucy Hallman Russell. Na Glazbenoj školi u Varaždinu zaposlila se 1985. godine. Nakon zaposlenja stručno se usavršavala na seminarima kod istaknutih domaćih i međunarodnih stručnjaka s raznih područja, a osobito s područja zbornog dirigiranja te povijesne izvodilačke prakse. Tijekom svojega radnog vijeka predavala je desetak raznih obveznih predmeta umjetničkog obrazovanja na području glazbe. Pokrenula je nastavu čembala kao fakultativnog predmeta te nastupala kao čembalistica Varaždinskog baroknog ansambla u Hrvatskoj i u inozemstvu. Trenutno predaje sviranje partitura, dirigiranje i čembalo, vodi Djevojački, Muški i Mješoviti zbor, Gudački orkestar i Vokalni oktet te obnaša dužnost voditeljice Odjela za teoriju glazbe. U njezinu se radu uzajamno nadopunjuju glazbena pedagogija, umjetničko izvodilaštvo te znanstveno-istraživački rad.
Kao dirigentica zborova Glazbene škole u Varaždinu s uspjehom je nastupala na državnim i međunarodnim natjecanjima. S djevojačkim zborom Glazbene škole u Varaždinu nastupala je na:
-Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, gdje je osvojila dvije druge i tri prve nagrade
-Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži, gdje je osvojila tri Zlatne plakete te u dva navrata Prijelazni pehar Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu djela hrvatskog autora
-Međunarodnom zborskom natjecanju Azzano Decimo u Italiji gdje je osvojila prvu nagradu i posebnu nagradu za najboljeg dirigenta
-Mednarodnom mladinskom pevskom festivalu u Celju, gdje je osvojila Zlatnu plaketu i posebnu nagradu za najbolju izvedbu djela starog majstora.

Mješoviti zbor Glazbene škole u Varaždinu pod njezinim je vodstvom nastupio na Natjecanju pjevačkih zborova Zagreb 2014. te osvojio srebrne plakete u dvije kategorije. Za nastup u izvedbi oratorija „Prijenos sv. Dujma“ na Varaždinskim baroknim večerima 1999. pod ravnanjem Pavla Dešpalja, Zbor je primio festivalsku nagradu „Ivan Lukačić“.

Sa školskim zborovima održala je niz uspješnih nastupa širom Hrvatske te u Sloveniji, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Na međunarodnom planu ističe se sudjelovanje u velikim vokalno-instrumentalnim projektima u suradnji s Glazbenom školom u Ravensburgu te nastup na uglednom London Handel Festivalu.

Na Glazbenoj školi u Varaždinu osnovala je Vokalni oktet koji je na Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa osvojio drugu nagradu te s uspjehom nastupao u Hrvatskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji.

Osim školskih zborova, vodila je od 2007.-2013. i Mješoviti zbor Obrtničkog glazbenog društva s kojim je u nekoliko navrata pobijedila u natjecateljskom dijelu Smotre zborova Varaždinske županije, temeljem toga uspješno nastupala na Susretu hrvatskih pjevačkih zborova, kao i na koncertima širom Hrvatske te u Mađarskoj.

Kao posljednji u nizu zborova koje je vodila, istaknuo se Komorni zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu zapaženim nastupom u glazbeno-scenskoj predstavi „Mislibolesnik iliti hipokondrijakuš“ izvodeći scensku glazbu M. A. Charpentierea pod ravnanjem Saše Britvića 2015. godine.

Dada Ruža suradnica je domaćih i stranih udruga i ustanova s područja glazbe, glazbene pedagogije te znansveno-istraživačkog rada. Surađivala je s više profesionalnih, studentskh i učeničkih orkestara. Osobito mjesto zauzima suradnja s Glazbenom školom u Ravensburgu te s Međunarodnom ljetnom školom barokne glazbe i plesa „Aestas Musica“, koja je se temeljem njezine inicijative održavala u Varaždinu redovito od 1999.-2015. godine. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, niz je godina djelovala kao predavač na stručnim skupovima te kao voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća učitelja teoretskih glazbenih predmeta. U suradnji sa Zavodom za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu, objavila je niz radova u kategoriji stručnog i preglednog članka te izvornog znanstvenog rada, a inicirala je održavanje međunarodnog znanstvenog skupa o životu i radu skladatelja Ivana Krstitelja Vaňhala prigodom 200. obljetnice njegove smrti. Znanstvene radove te notne edicije objavljivala je također u izdanju Encyclopaediae modernae, Matice hrvatske te Glazbenih svečanosti hrvatske mladeži.

Djelovala je kao članica i predsjednica prosudbenih povjerenstava na županijskim i državnim natjecanjima školskih i amaterskih zborova i orkestara te kao članica žirija za festivalske nagrade Varaždinskih baroknih večeri. Za svoj sveukupni rad primila je 2015. godine Nagradu Grada Varaždina.