Close

Izjava o pristupačnosti

Glazbena škola u Varaždinu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Glazbene škole u Varaždinu na mrežnom mjestu https://www.glazbena.hr

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • omogućeno je kretanje po stanici putem tipkovnice, ali odabrani HTML element nije istaknut
 • ne postoji mogućnost automatskog ispravljanja grešaka pri unosu teksta
 • ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
 • stranica nema mogućnost promjene kontrasta
 • pojedine slike nemaju pridružen odgovarajući alt opis
 • pojedine slike, grafovi i dijagrami nemaju prikladan opis
 • ikone i slike nemaju pridružen alt opis
 • dio poveznica nije označen podcrtavanjem ili na drugi dovoljno jasan način
 • kretanje putem tipkovnice nije zadovoljavajuće jer se korisnik ne dobiva informacije o prikazu skočnih prozora
 • nije osiguran alternativni pristup za nepristupačne sadržaje putem pridruženih zvučnih zapisa
 • većinu postavljenih datoteka nije moguće pročitati pomoću čitača ekrana

Glazbena škola u Varaždinu radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 2. siječnja 2021. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti
internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Glazbene škole u Varaždinu.

Izjava je zadnji puta preispitana 2. siječnja 2023. godine.

Glazbena škola u Varaždinu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom da o tome obavijeste Glazbenu školu u Varaždinu. Sve upite vezane uz pristupačnost internetskih stranica Glazbene škole u Varaždinu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: tajnistvo@glazbena.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela g sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.