Close

Božićni koncert Glazbene škole u Varaždinu

Božićni koncert Glazbene škole u Varaždinu održat će se u petak, 23. prosinca 2022. godine u Velikoj koncertnoj dvorani Glazbene škole u Varaždinu s početkom u 10.00 sati.

Nastupiti će predškolski zbor, dječji zbor mlađeg uzrasta, dječji zbor starijeg uzrasta, gudački orkestar, mješoviti zbor, tamburaški orkestar, sekstet harmonika, puhački orkestar mlađeg i starijeg uzrasta i jazz orkestar Glazbene škole u Varaždinu