Close

Javni poziv za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) za 2023./2024. školsku/akademsku godinu

Na službenoj web stranici Grada Varaždina dana 3. listopada 2023. godine objavljen je Javni poziv za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) za 2023./2024. školsku/akademsku godinu, https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-sufinanciranje-troskova-prijevoza-ucenika-i-studenata-10735/ . Natječaj je otvoren do 22. listopada 2023. godine pa ukoliko zadovoljavate uvjete iz natječaja pozivamo vas da se prijavite.