Close

TRANSPARENTNOST 02-2024

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU, Kapucinski trg 8, Varaždin
OIB:53107915745

Sukladno članku 6. stavku 1. Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 59/2023) Glazbena škola u Varaždinu dana 18. ožujka 2024. godine objavljuje

Izvješće o trošenju sredstava za mjesec veljaču 2024. godine

Godina: 2024. Datum dokumenta: od 01.02.2024. do 29.02.2024.

REDNI BROJDatum isplateNaziv primateljaOIBSjedišteIznosValutaVrsta rashodaNaziv kontaNaziv isplatitelja
1.2/2/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN10.62eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
2.2/3/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.16eur3432Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
3.2/6/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.16eur3433Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
4.2/7/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.16eur3434Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
5.2/7/2024ALCA ZAGREB D.O.O.58353015102ZAGREB896.63eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
6.2/7/2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB14.60eur3231Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
7.2/7/2024ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.42889250808ZAGREB24.90eur3238Računalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
8.2/7/2024LEXPERA D.O.O.79506290597ZAGREB24.89eur3213Stručno usavršavanje zaposlenikaGlazbena škola u Varaždinu
9.2/7/2024ARSENAL GRUPA D.O.O.18630995889VARAŽDIN82.95eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
10.2/7/2024KONTO D.O.O.59143170280VARAŽDIN256.81eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
11.2/7/2024UTIRUŠ08262555699TROGIR90.00eur3294Članarine i normeGlazbena škola u Varaždinu
12.2/7/2024T&T54355996587VARAŽDIN613.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
13.2/7/2024T&T54355996587VARAŽDIN227.50eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
14.2/7/2024MAGIC NET D.O.O.92188488799LUDBREG89.94eur3231Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
15.2/7/2024HRVATSKA POŠTA D.D.87311810356ZAGREB49.78eur3232Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
16.2/9/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu177,679.45eur3111Plaće za redovan radMZO
17.2/9/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu17,910.75eur3113Plaće za prekovremeni radMZO
18.2/9/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu30,434.41eur3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMZO
19.2/9/2024Vanjski suradnici1,882.72eur3237Ugovori o djeluMZO
20.2/10/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN114.06eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
21.2/13/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu12,304.26eur3212Naknade za prijevoz na posao i s poslaGlazbena škola u Varaždinu
22.2/13/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu2,605.59eur3111Plaće za redovan radGlazbena škola u Varaždinu
23.2/13/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu196.29eur3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeGlazbena škola u Varaždinu
24.2/16/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.16eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
25.2/17/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN10.62eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
26.2/22/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.32eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
27.2/23/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu1,055.76eur3211Službena putovanjaGlazbena škola u Varaždinu
28.2/23/2024Vanjski suradnici483.17eur3237Ugovori o djeluGlazbena škola u Varaždinu
29.2/26/2024PBZ CARD D.O.O.28495895537ZAGREB65.21eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
30.2/26/2024KRAŠ prehrambena industrija d.d.94989605030VARAŽDIN18.81eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
31.2/26/2024ČISTOĆA D.O.O.02371889218VARAŽDIN66.09eur3234Komunalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
32.2/26/2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB140.21eur3231Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
33.2/26/2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB55.30eur4222Komunikacijska opremaGlazbena škola u Varaždinu
34.2/26/2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB55.30eur4222Komunikacijska opremaGlazbena škola u Varaždinu
35.2/26/2024VARKOM D.D.39048902955VARAŽDIN344.22eur3234Komunalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
36.2/26/2024MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.50467974870ZAGREB-SLOBOŠTINA776.18eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
37.2/26/2024MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.50467974870ZAGREB-SLOBOŠTINA829.70eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
38.2/26/2024OBRT ZA MODU I DIZAJN - KOKABEE DESIGN79574111445VARAŽDIN170.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
39.2/26/2024HEP OPSKRBA D.O.O.63073332379ZAGREB1,096.68eur3223Energija - el. energijaGlazbena škola u Varaždinu
40.2/26/2024DOMET D.O.O.44423626728VARAŽDIN77.70eur3293ReprezentacijaGlazbena škola u Varaždinu
41.2/26/2024ČISTOĆA D.O.O.02371889218VARAŽDIN78.37eur3234Komunalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
42.2/26/2024NARODNE NOVIINE D.D.64546066176ZAGREB-NOVI ZAGREB214.25eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
43.2/26/2024FINA85821130368ZAGREB8.30eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
44.2/26/2024HEP PLIN41317489366OSIJEK6,730.00eur3223Energija - plinGlazbena škola u Varaždinu
45.2/26/2024LESAR ORGULJARSKA RADIONICA j.d.o.o.68405713483NEDELJANEC441.00eur3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaGlazbena škola u Varaždinu
46.2/26/2024T&T54355996587VARAŽDIN200.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
47.2/26/2024S LIGHT PRODUCTION70423382299TURČIN1,000.00eur3235Zakupnine i najamnineGlazbena škola u Varaždinu
48.2/26/2024MAGISTAR, OBRT ZA SAVJETOVANJE I EDUKACI34966211216SESVETE80.00eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
49.2/26/2024NUARS D.O.O.45251591411VARAŽDIN700.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
50.2/26/2024SFERA VISIA11643924726ZAGREB350.00eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
51.2/26/2024MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.50467974870ZAGREB-SLOBOŠTINA188.75eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
52.2/26/2024MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.50467974870ZAGREB-SLOBOŠTINA39.93eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
53.2/26/2024B&S GALANTERIJA62495049804TRNOVEC BARTOLOVEČKI437.50eur3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaGlazbena škola u Varaždinu
54.2/26/2024KOPITEHNA D.O.O.12585203084VARAŽDIN1,754.75eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
55.2/26/2024ZLATNO ZRNO D.O.O.82739084870TRNOVEC BARTOLOVEČKI990.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
56.2/26/2024INTERNETSKO NOVINARSTVO D.O.O.82754944898ZAGREB58.06eur3238Računalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
57.2/27/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu788.60eur3121Ostali rashodi za zaposleneMZO
58.2/29/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.48eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
UKUPNO:264,815.05eur