Close

Upoznavanje kulturnih znamenitosti Barcelone za vrijeme trajanja mobilnosti

Za vrijeme trajanja mobilnosti u drugom najvećem španjolskom gradu, učenici Glazbene škole u Varaždinu iskoristili su slobodno vriijeme te su zajedno sa kolegama iz glzbene škole IEA Oriol Martorell posjetili neke od najznačajnijih lokacija u Barceloni, fundaciju Míro, a imali su priliku i uživati na koncertu.